Elektro-tec

Postacím:
FEHÉR JÓZSEF
Detk, Sugár út 2/A
Telephely:
Gyöngyös
Ringsted u. 25/1.
Mobil
06-20/988-5012
Telefon/Fax
06-37/302-152


Főoldalra
FÉG cirkó vezérlők
FÉG kombi vezérlők
Többkörös vezérlők
Unior kazánvezérlő
Bekötési rajzok
Árlista
Letöltések
Linkek, társoldalak
E-mail küldése

5HV3AB/F4+1K  FŰTÉS VEZÉRLŐ 4+1 FŰTŐKÖRHÖZ

 

MŰSZAKI  DOKUMENTÁCIÓ

 

 

 

 

 

Gyártó: ELEKETRO-TEC

Mérnökiroda

3200 Gyöngyös, Ringsted u. 25/1

Tel./Fax.: 06-37/302-152  

 

 

1. Általános ismertetés

 

 

Az 5HV3AB/F4+1K fűtésvezérlő négy különálló fűtőkör, és egy indirekt melegvíztároló vezérlését, teszi lehetővé.

A termosztátok (T1-T4) fűtésigénye az SZ1 kimenetre kapcsolt szobatermosztát relén (külön opció) keresztül tudja kapcsolni a kazánt.

A különböző kazánokhoz történő illesztést segíti a P1 potenciométerrel percenként (0-10) állítható kikapcsolási késleltetési idő.

A kisfeszültségű bemenetek (T1-T4), független kontaktussal rendelkező termosztátok fogadását teszik lehetővé. A bemenetek aktív állapotát zöld LED világítása jelzi.

 

Minden fűtőkörhöz szükséges a termosztát, és a mágnesszelep, ami lehet állandó meghúzású, vagy motoros. (A motoros szelepek működtetéséhez relé beépítése szükséges).

A fűtőkörök szivattyúi összevonhatók, egy szivattyú több kör meghajtását is el tudja végezni, ezért igen sok kombináció alakítható ki. (lásd: kombinációs táblázat)

A vezérlés átprogramozása gyors és egyszerű (csak a szivattyúkhoz tartozó rövidzárak ki-és behelyezése szükséges). A bemeneti rövidzárak (R1-R4) teszik lehetővé az összerendelt fűtőkörök szivattyújának kiválasztását. A fölösleges szivattyúk kapcsoló áramkörét a rövidzárak eltávolításával tiltjuk, és ezek szerepét átveszi a következő aktív szivattyú.

 

Az indirekt melegvíztároló fűtésigénye (TT) mindig elsőbbséget élvez a fűtőkörökkel szemben. A (TL) bemenetre kötött limitáló termosztát visszahűlése engedélyezi az indirekt tároló fűtésének befejezését.

 

A kimenetek, nullátmenetes félvezetős hálózati kapcsolóval zavarmentesen biztosítják a szivattyúk, illetve a mágnesszelepek be- és kikapcsolását.

Az aktív kimeneteket sárga LED világítása jelzi.

A kimeneti terhelés megszakadása esetén a sárga LED halványan világít.

 

A mikrovezérlővel ellátott logikai kártya teszi lehetővé, a P1 potenciométerrel történő kikapcsolási késleltetési idő beállítását, a különböző kombinációknak megfelelő önteszt végrehajtását, a melegvíztároló elsőbbségi kiszolgálását, a termosztátok sorrendi lekezelését, a szelepek terhelésmentes átváltását, valamint a szivattyúk letapadás elleni védelmét.

A hálózati feszültség bekapcsolásakor illetve, feszültség kimaradás után a vezérlő 15 másodpercig figyel a kikapcsolási késleltetési idő beállítására, végrehajtja az önellenőrző programot, és utána veszi fel a külső vezérléshez tartozó működési állapotot.

 

A készülék fröccsenő víz ellen védett, hálózati kapcsolóval ellátott, átlátszó fedelű műanyag dobozba van beszerelve, ami lehetővé teszi az üzem közbeni működés ellenőrzését, és védi az elektronikát a külső behatásoktól.

 

A külön működtetett fűtőkörök lehetővé teszik, hogy az eltérő hőigényű területek mindegyike csak a szükséges mértékben legyen felfűtve, ami energia megtakarítással jár.

 

A termék konstrukciós és gyártási know-how-ja az ELEKTRO-TEC Mérnökiroda szellemi tulajdona.

 

 

 

2. Villamos specifikációk

 

2.1  Tápellátás:

         Hálózati feszültség:                                                  230V AC +10%/-15%

 

2.2 Bemeneti meghajtók:

           Kapcsolt feszültség                                                +5V DC

           Kapcsolt áram                                                        max: 10 mA

 

2.3 Kimeneti csatornák:

           Kapcsolt feszültség                                                 230V AC +10%/-15%

           Kapcsolt áram                                                         max. 200-800 mA

 

2.4  Tápegység:

Hálózati feszültség                                                   230V AC +10%/-15%

         Maximális teljesítmény felvétel:                               1,8 VA

         Belső tápfeszültség:                                                 +5V ±5% DC

         Galvanikusan leválasztott, rövidzár védett

 

2.5  Környezeti paraméterek:

         Környezeti hőmérséklet:                                          0°C -70°C

         Nedvességállóság:                                                   fröccsenő víz ellen védett

2.6 Egyidejűségi tényező:                                                k = 0.5    

 

 

                                   

3.   Működési leírás

 

Válasszuk ki a konfigurációs sémák közül a megvalósítandó fűtőkörnek megfelelőt, és aszerint távolítsuk el a fölösleges rövidzárakat.

A vezérlőt és a kazánt össze kell rendelni úgy, hogy a kazán utókeringetési idejétől kicsit nagyobb kikapcsolási késleltetési időt kell állítani.

A hálózat bekapcsolása után 15 sec-ig a P1 potenciométerrel állítható, és a bemeneti LED-eken leolvasható a beállított késleltetési idő. (Ahány LED világít  annyi perccel később kapcsol ki az utolsóként lekapcsolt kör kimenete.) Ezt az állapotot a vezérlő LED gyors villogása (0.3s) jelzi.

 

Ezután lefut az önteszt, ami a beállított kombinációknak megfelelő működést mutatja. Ekkor a vezérlő LED lassabban (0.6s) villog.

 

Az önteszt lefutása után a vezérlő a működési állapotot veszi fel, a vezérlő LED lassan (2s) villog.

 

Ha a működés a kívánalmaknak megfelelő, kapcsolja ki a hálózatot, kösse be a termosztátokat, a kimeneti eszközöket, és szerelje fel a vezérlőt.

Bekapcsoláskor ismét megjelenik a beállított késleltetési idő, valamint lefut az önteszt.

 

Indirekt tároló fűtése:

 

Mindig elsőbbséget élvez ez a funkció.

Amennyiben melegvíz igény jelentkezik, TT zárása indítja a kazánt, bekapcsolja az M5 szelep kimenetet, és indítja Sz5 szivattyút, lehetővé téve az indirekt tároló töltését.

Az igény megszűnése után kikapcsolja a kazánt, és a kikapcsolási késleltetési idő letelte után

n    ha a limit termosztát már visszahűlt, vagy Cs45 rövidre van zárva - kikapcsolja a Sz.5-öt és  M5-tel lezárja a töltőkört.

n    ameddig a limit termosztát nyitott - a kazánvíz nem hűlt le a beállított érték alá - a Sz5 ill. M5 kimenet nem kapcsol ki, folyamatosan keringet.

Figyelem! A limit termosztát alacsony értékre való állítása a bojler vizének visszahűtését okozhatja.

Ha fűtés közben jelentkezik a melegvíz igény, TT zár, akkor bekapcsolja a M5 ill. SZ5 kimeneteket, és lekapcsolja a fűtőkörök vezérlését. Ha a melegvíz igény kiszolgálása után is fennáll a fűtéskérés, SZ5 ill.M5 lezárása után az aktuális fűtőkörök további működését engedélyezi.

 

Fűtőköri igények kezelése:

 

Ha a négy fűtőkör közül bármelyikén fűtésigény jelentkezik T1-T4 zár, a K kimenet indítja a kazánt, és a vezérlő bekapcsolja a termosztáthoz rendelt mágnesszelepet, ill. szivattyú áramkörét.

Az egyes csatornák bekapcsolásakor először a hozzájuk tartozó mágnesszelep kapcsol be, majd 5 sec. múlva a szivattyú, ha a fűtésigény megszűnik a szivattyú azonnal leáll, és 5 sec. múlva kikapcsol a mágnesszelep is. Ha kikapcsolási késleltetési idő is van állítva, a kikapcsolási folyamat annak letelte után indulhat. Ezek a késleltetések biztosítják, hogy a mágnesszelep mindig terhelésmentesen tudjon be- ill. kikapcsolni.

Több fűtőkör egyidejű igénye esetén az egyes termosztátokhoz rendelt szivattyú- és szelep áramkörök be-kikapcsolásával biztosítható a fűtőkörök kiszolgálása.

A fűtéskérés megszűnése után a vezérlő leállítja a kazánt, és az utolsóként kikapcsolt kör szivattyúját és mágnesszelepét mindaddig működteti:

n    amíg a kikapcsolási késleltetési idő le nem telik,

n    ill. a limit termosztát vissza nem hűlt a beállított érték alá.

Ha nincs a rendszerbe limit termosztát, akkor a helyébe Cs45 rövidzárat kell tenni, ekkor csak a kikapcsolási késleltetési időt veszi figyelembe a vezérlő.

 

Letapadás elleni védelem:

 

A szivattyúk letapadásának megakadályozására a hálózat bekapcsolását követő 24 óránként végrehajtódik az önteszt, ami biztosítja az aktív csatornák be- és kikapcsolását (30-40 s-ig).


3.1 Részletes áramköri leírás

 

A kapcsolástechnikailag egységes részek együtt kerülnek ismertetésre.

 

3.1.1Tápegység

 

A TR1 transzformátor által galvanikusan leválasztott és letranszformált feszültséget a D21-D24 diódahíd egyenirányítja. A C21 kondenzátor által pufferelt és szűrt feszültségből az IC11 stabilizátor állítja elő a kapcsoló bemenetek meghajtásához szükséges 5V DC feszültséget.

3.1.2 Bemeneti meghajtó

 

Az R01, D01 soros áramkör zárása esetén a mikrovezérlő bemenetén megjelenik az engedélyező jel, melynek aktív állapotát a D01 LED világítása jelzi.

 

3.1.3 Logikai kártya

 

Tápellátását az alappanelről kapja, tizenegy bemenő és tíz kimenő vonalával képes az alappanel minden áramköri pontját fogadni és vezérelni. Kiépített programozó csatlakozója lehetővé teszi a mikrovezérlő programjának módosítását.

 

3.1.4 Kimeneti csatorna

 

AZ IC01 optotriak az R11,R21 ellenálláson keresztül gyújtja a T01 triakot, ami a CS11 kimenetre  kapcsolja B01 biztosítón keresztül a hálózati feszültséget.

A kimeneti csatorna aktív állapotát a C11, R41, D11körön a D11 LED világítása jelzi.

 

 

 

    Az optimális fűtőköri kiépítéseket a következő táblázatból lehet kiválasztani, ami egyben megmutatja a választott kiépítéshez tartozó termosztát, szivattyú és mágnesszelep bekötéseket.

 

 

Lehetséges és célszerű kombinációk táblázata:       

      

 

Minden kialakított fűtőkörhöz szükséges külön termosztát és külön mágnesszelep, de a szivattyúk igénye a kisebb fűtőkörök összevonásával csökkenthető.

Több fűtőkör egy szivattyúval történő meghajtása esetén a fölösleges szivattyúk meghajtását a hozzájuk tartozó bemeneti rövidzárak (R1-R4) eltávolításával tiltjuk.

A kikapcsolt szivattyúk szerepét mindig a következő engedélyezett szivattyú veszi át.

Ha a kazán rendelkezik beépített szivattyúval, akkor az R1 rövidzárat mindig be kell kötni (bal oldali ábrasor) ha nem, akkor R1 eltávolításával (jobboldali ábrasor) a T1 termosztát által vezérelt fűtőkör meghajtását (összevontan T2 termosztát fűtőkörével) az SZ2 kimenetre kötött szivattyú látja el.

 

 

 

 

Jelmagyarázat:     T1-T4    fűtőköri termosztát ;  TT tároló termosztát    

                                TL        limit termosztát        ;  SZ2-SZ5 szivattyú

                                M1-M5 mágnesszelep            ;  R1-R5  rövidzár

                                K           kazán relé

 

 

 

1/1 Egy fűtőkör egy szivattyúval: 

2/1  Két fűtőkör egy szivattyúval:

 

 

 

2/2 Két fűtőkör két szivattyúval:

 

3/1 Három fűtőkör egy szivattyúval:

 

3/2 Három fűtőkör két szivattyúval:

 

 

3/3 Három fűtőkör három szivattyúval:

 

4/1 Négy fűtőkör egy szivattyúval:

4/2 Négy fűtőkör két szivattyúval:

 

 

4/3 Négy fűtőkör három szivattyúval:

 

 

4/4 Négy fűtőkör négy szivattyúval:

 

Indirekt melegvíztárolót ellátó kör:

 

A fűtőkörökkel szemben elsőbbséget élvez ez a kör,- amíg a TT tároló termosztát fűtést kér (zárt) csak az M5 mágnesszelep és az Sz5 sivattyú kimenete aktív, mert a fűtőköri termosztátok jelét nem veszi figyelembe a vezérlő.

A melegvíz igény megszűnése után

-         ha van fűtéskérés, akkor azonnal átkapcsol annak kiszolgálására,

-         ha nincs, akkor vagy a kikapcsolási késleltetési idő letelte után, vagy a TL limit termosztát zárását követően kapcsol le az SZ5 ill. M5 kimenet.

 

 

Bekötési vázlat:

 

4. Beszerelési utasítás

 

A vezérlőegység beszerelését az alábbiak szerint kell elvégezni:

 

a) Vegye ki a panelt a dobozból.

b) Rögzítse a dobozt a helyére, figyelve arra, hogy a doboz védettségi fokozata a nem

     megfelelő   rögzítéssel csökkenhet!

c) A tömszelencéken keresztül fűzze be a bemeneti termosztátok, és a kimenetekre kapcsolt

    szivattyúk és mágnesszelepek vezetékeit, ill. a hálózati kábelt.

d) Kösse be a védőföldelő sínre a védőföld vezetékeket, figyelve arra, hogy a hálózati kábel

    bejövő földelő vezetéke mellé nem köthet másik vezetőt.

e) Kösse be a (bekötési vázlat ill. a konfigurációs vázlat szerint) a vezérlőpanel bemeneti és

    a kimeneti pontjaira csatlakozó vezetékeket.

f) Rögzítse a panelt a dobozban.

g) Ellenőrizze a következőket:

na vezetékek elhelyezkedését

na vezetékek épségét

na mechanikai rögzítések stabilitás

 

h)Helyezze vissza a doboz fedelét, és rögzítse.

 

FIGYELEM! SEMMINEMŰ BEKÖTÉS NEM VÉGEZHETŐ FESZÜLTSÉG ALATT!

 

Szakszerűtlen beépítésből eredő károkért semminemű felelősséget nem vállalunk!

 

 

5. Karbantartás, javítás

 

5.1 Karbantartás

A vezérlőelektronika karbantartást nem igényel.

 

5.2 Biztosíték csere

Üzemszerű körülmények között előforduló javítható meghibásodás az olvadó biztosíték tönkremenetele.

Biztosítékot csak elektromos szakember cserélhet! A cserét feszültségmentesített állapotban szabad elvégezni!

Biztosíték cseréje esetén magasabb értékű betét alkalmazása tilos!

 

5.3 Vezérlőelektronika csere

A vezérlőben mindennemű javítás tilos!

A hibás vezérlő javítási módja a komplett vezérlőelektronika cseréje.

A cserét a beszerelési utasításnál leírt módon (értelem szerint kiszerelésnél a sorrend felcserélődik) kell végrehajtani.

 

6.Balesetvédelem

 

A 5. Fejezet szerinti munkákat csak feszültségmentes állapotban lehet végezni!

Villamos szerelési munkát, mérést egyedül végezni tilos!

Figyelmetlenség, kapkodás, szakszerűtlenség elektromos áramütéshez vezethet!

                             


MEGFELELŐSÉG

                             

 

 

      A vezérlődoboz  az ELEKTRO-TEC Mérnökiroda által ( a villamossági termékek              

biztonsági követelményeiről és az  azoknak való megfelelőség értékeléséről  szóló

79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet szerinti) megfelelőségi nyilatkozat alapján biztosított

  CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

 

        MEEI tipusvizsgálati tanúsítvány jele: D 0138V0705

 

A gyártó tanúsítja, hogy az alábbi gyártási számú 5H3AB/F4+1K fűtésvezérlő doboz az

5HV3AB/F4+1K-M1 mérési utasításban definiált funkcionális és parametrikus vizsgálati előírásokat kielégíti.

A vezérlő kopó alkatrészeket nem tartalmaz, rendszeres karbantartást nem igényel.

 

Dátum (év, hó, nap) .....................................

 

 

 

                                                                    P:H.

                                                                                        ........................................

                                                                                                    Gyártó      

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

JÓTÁLLÁSI JEGY

 

       A gyártó az 5HV3AB/F4+1K típusú ............................... gyártási számú vezérlőre

  12 hónap jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az üzembe helyezés napja.

 

       A vásárlót a jótállási időn belül megilleti a meghibásodott terméknek a gyártó

telephelyén (ELEKERO-TEC Mérnökiroda 3200 Gyöngyös, Ringsted u. 25/1)történő

15 napon belüli díjmentes megjavítása, vagy cseréje.

     Nem érvényesíthető a jótállás, ha a meghibásodás rendeltetésellenes használat,

átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy szándékos rongálás következménye.

 

Nem érvényesíthető a jótállás, ha az üzembe helyezés ténye, és dátuma számlával nem igazolt.

 

Üzembe helyezés dátuma (év, hó, nap) .......................................

 

 

 

                                                              P.H.

                                                                                           .............................................

                                                                                                   Üzembe helyező

Vissza